camp DALU – Kozohlody

pořadateli: Jiří Profa Vencálek

Malý Zlatý červotoč: Antonín Štěrba,  název díla: Svišť

Chlubílek: Pospíšil Bohumil – Bojo, název díla: řezby z topolové kůry

Zlatý červotoč: Jiří Junger – Puštík,  název díla: Vinař z Kounic

Zlatý bobr – 1. místo Jana Štěrbová – Kiki,  název díla: Zasněná

Zlatý bobr – 2. místo Jiří Junger – Puštík,  název díla: Vinař z Kounic

Zlatý bobr – 3. místo Rudolf Šafrata – Rudi,  název díla: Býčí lebka

odkaz na fotky od Jirky Jungera

druhý odkaz na fotky od Jirky Jungera – dřevořezby

odkaz na fotografie od Prófy